Stir feta and tomato mixture

Stir feta and tomato mixture